หน้าแรกคลังปัญญาไทย
หน้าแรกคลังปัญญาไทย
พระราชประวัติในหลวง พระราชประวัติในหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า "พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช" ทรงเป็นพระราชโอรสใน สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และหม่อมสังวาล ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 19 พรรษา
เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถหลายด้าน ซึ่งดนตรีก็เป็นอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ และเครื่องดนตรีที่โปรดมากที่สุดคือ Clarinet และ Saxophone นอกจากนี้ได้ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในทางบรรเลงเยี่ยงนักดนตรีอาชีพ ในฐานะดุริยกวีทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ถึง 48 เพลง ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทย และชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแรกคือ เพลง "แสงเทียน" แต่ในระยะหลังพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย เพลงสุดท้ายที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ออกมาคือเพลง "เมนูไข่" เนื้อร้องโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพครบ 72 พรรษาแด่ สมเด็จพระพี่นางฯ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
"…บารมีนั้น คือ ทำความดี เปรียบเทียบกับธนาคาร …ถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ย ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ย โดยไม่แตะต้องทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกิดไป หรือเราไม่ระวัง เรากิน เข้าไปในทุน ทุนมันก็น้อยลง ๆ จนหมด …ไปเบิกเกินบัญชีเขาก็ต้องเอาเรื่อง ฟ้องเราให้ล้มละลาย เราอย่าไปเบิกเกินบารมีที่บ้านเมือง ที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินไป เราต้องทำบ้าง หรือเพิ่มพูนให้ประเทศของเราปกติมีอนาคตที่มั่นคง บรรพบุรุษของเราแต่โบราณกาล ได้สร้างบ้านเมืองมาจนถึงเราแล้ว ในสมัยนี้ที่เรากำลังเสียขวัญ กลัว จะได้ไม่ต้องกลัว ถ้าเราไม่รักษาไว้ …" พระบรมราโชวาทเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

ดันการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ดันการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดงานเทศกาลหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนครั้งที่ 5 กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า การจัด แสดงหนังสือเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งนี้ ยึดหลักสำคัญ 2 ประการ คือ

1.การพัฒนาการเรียนรู้และผลิตหนังสือดีให้เด็กและเยาวชนไทย

2.การให้สำนักพิมพ์คืนกำไรให้แก่แผ่นดินด้วยการผลิตหนังสือดี ๆ ให้เด็ก


พระมหากษัตริย์ที่ดีและยิ่งใหญ่

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย และอดีตประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สป.) คนแรก คือผู้มีวาทกรรมแหลมคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ สัมภาษณ์สื่อมวลชน เนื่องเพราะความเป็นคนสุขุมลุ่มลึกและเป็นอดีตนักการทูตที่เติบใหญ่ถึง ตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะเผชิญมรสุมการเมืองยุค "รัฐบาลหอย" (ปี 2520) จนต้องพ้นจากเก้าอี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาได้ให้ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนต่างประเทศเกี่ยว พระบารมีและพระ ราชจริยวัตรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสาระถ้อยความลึกซึ้ง และน่าประทับใจอย่างยิ่ง
อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่>>

มาช่วยกันพัฒนาสังคมไซเบอร์ไทย มาช่วยกันพัฒนาสังคมไซเบอร์ไทย

ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือสำคัญของยุคปัจจุบัน เป็นทั้งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เป็นทั้งช่องทางในการขายสินค้าทั่วโลก เป็นทั้งรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ เป็นทั้งอุปกรณ์นันทนาการ สำหรับสร้างความเพลิดเพลินทั้งทางการส่งภาพยนตร์, เพลง และเกม ไปถึงผู้ใช้

เพื่อให้โลกไซเบอร์เป็นโลกที่น่าเข้าไปเกี่ยวข้อง เข้าไปอยู่ เข้าไปใช้ชีวิตและสร้างสังคมไซเบอรร์ร่วมกับผู้อื่น เราจำเป็นที่จะต้องช่วยกันป้องกันโลกไซเบอร์ไม่ไห้มีผู้ก่อการร้าย, อาชญากร และนักหลอกลวงเข้ามาอาศัยใช้เป็นเครื่องมือประทุษร้ายผู้อื่น
อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่>>

คำเตือนเรื่อง การส่งต่อ Forward Mail คำเตือนเรื่อง การส่งต่อ Forward Mail

ทุกครั้งที่ท่าน รับ-ส่ง อีเมล์ กรุณาใช้วิจารณญาณด้วยว่า ข้อความ หรือ ภาพ นั้น จะเท็จ จะจริง หรือไม่ อย่างไรก็แล้วแต่
- อาจก่อความเสียหายให้ ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่
- อาจสร้างความตื่นตระหนก ตกใจกลัว แก่คนทั่วไปหรือไม่
- อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สถาบัน หรือเป็นความผิดด้านการก่อการร้าย หรือไม่
มีเนื้อหา ภาพ อันเป็นลามก หรือไม่
อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่>>

เรื่องเด่นจาก pantip.com
ดอกแก้วกัลยา
ดอกไม้พระราชทานจากพระพี่นางฯ เป็นสัญลักษณ์คน พิการไทย และแทนความหมายที่คนพิการใช้รำลึกถึง พระกรุณาธิคุณพระพี่นางฯ
กฤษณาสอนน้อง
วรรณกรรมประเภทคำฉันท์หรือวรรณกรรมมุขปาฐะ มีมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำมาจากเรื่องมหาภารตะ ของ อินเดีย
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ ใช้สำหรับการบำบัด รักษาอาการของโรค ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยสำหรับตน เองและคนในครอบครัว
ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว
เมนูเด็ด รสชาติเปรี้ยวปากกับปลาเก๋านึ่งร้อน ๆ ราดด้วย น้ำซีอิ๊ว กระเทียม ต้นหอม และขิงซอย
ปากกา
ชาวอียิปต์โบราณใช้แปรงเขียนหนังสือบนแผ่นกระดาษ ซึ่งเป็นแนวความคิดเบื้องต้นที่พัฒนาไปสู่การประดิษฐ์ ปากกา
ไข่กระทะ
อาหารเช้าที่นิยมทางภาคอีสาน เป็นมรดกของวัฒนธรรม ฝรั่งเศส ที่เข้ามาปกครองอาณานิคมอินโดจีน และข้าม พรมแดนมายังประเทศไทย

พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
โรคภูมิแพ้
ข้าวหมกไก่
น้ำ
หมีเทดดี้
เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
คดีพระยอดเมืองขวาง ร.ศ.112
ไอน์สไตล์
สงครามครูเสด
แกงส้มผักรวม
ขนมจีนน้ำยา
มะระยัดไส้
ขนมจีบกุ้ง
กรรมสิทธิ์รวม


     "โครงการคลังปัญญาไทย" ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ โดยอาศัยสื่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นสื่อที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย     ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลความถูกต้องของข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนหลัก คือ คลังสะสมองค์ความรู้ คลังสะสมองค์ความรู้ เป็นข้อมูลองค์ความรู้ จากแหล่งที่ได้รับการตรวจสอบ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากผู้ให้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้ว อาทิ บทความ บทความเชิงวิชาการ ตำราเรียนเก่า วิทยานิพนธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงสารานุกรม บทความจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ผู้เขียนหรือหน่วยงานที่ส่งบทความ เข้าร่วมจะได้รับการประกาศชื่อและประวัติเพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความขอบคุณ ในฐานะผู้ให้ความรู้กลับคืนสู่สังคม

สารานุกรมต่อยอด (Wiki) สารานุกรมต่อยอด ที่อนุญาตให้เปิดหัวข้อให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ เองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาให้ข้อมูล สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเองได้ เพื่อให้แหล่งข้อมูลนี้ สามารถขยายตัวได้เร็ว อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่กว้างขวาง หลากหลายและมีคุณภาพ โดยการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ในความรู้สาขาต่างๆในเชิงสร้างสรรค์

   จากแนวคิดและนวัตกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะกรรมการบริหาร โครงการคลังปัญญาไทยจึงได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดำรงตำแหน่งประธานโครงการ ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากภาคีหลักอื่น ๆ อีกมาก อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เป็นต้น
ในหลวง
ตามหาบุคคลในภาพ
เป็นการนำภาพถ่ายแห่งความทรงจำ อันเป็นภาพพระราชกรณียกิจ ในอดีตรวม 20 ภาพ มาจัดแสดงในนิทรรศการ และมีการคัดเลือกภาพพิเศษ 5 ภาพ
พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศพิธีถวายพระ พร ชัยมงคล
พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ จากนานามิตรประเทศ ของไทย ต่างแสดงเสด็จมาร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลอง สิริราชสมบัตครบ ๖๐ ปี ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง...?
เมื่อเวลาผ่านไป ฉันเติบโตขึ้น ย่าของฉันได้เสียชีวิตลง แต่พระราชกรณียกิจของ ในหลวงยังทรงดำเนินอยู่ แนวทางตามพระราชดำริยังเป็นแนว ทางที่ช่วยขจัดทุกข์ให้คนไทยเสมอมา
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี‎
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทาน ตราสัญลักษณ์สำหรับงานเฉลิมฉลอง อันเป็นมหามงคลยิ่งนี้
สุขภาพ
ชีวิตหน้าจอคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยให้ชีวิต สะดวกสบายขึ้น แต่ทว่าทำให้เราเกิดโรค ใหม่ได้ด้วยเช่นกัน
ควันบุหรี่มือสอง
ควันมือสอง ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการโหยหา แต่เพราะโดนบังคับ ต้องจำใจยอมรับมันต่างหาก
เครื่องเทศครัวไทย อาหารใช้เป็นยา
เครื่องเทศที่ใช้ในอาหารไทย นอกจากมีสีสีนสวยงาย ยังเป็นยารัษาโรคอีกด้วย
ทำอย่างไรเมื่อลูกติดขวดนม
หากเด็กๆ เลิกดูดนมจากขวดช้าเกินไป ผลเสียที่จะตามมามีมากมาย
การศึกษา
เซรุ่ม
เป็นภูมิคุ้มกันโรค ที่ฉีดเข้าร่างกาย เพื่อรักษาโรคได้ทันที อย่างเช่น เซรุ่ม กับการรักษาอาการของงูกัด
กระบี่ กระบอง
จัดเป็นการเล่นแบบ กีฬาประเภทหนึ่ง ที่มักจัดให้แสดงเป็น การมหรสพในงานต่างๆ และยังเป็นการเล่น ของไทยโดยแท้จริง
ตารางธาตุ
มีประโยชน์อย่าง มหาศาลแก่นักวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง อะตอมในตอนต้น คริสตศวรรษนี้
เห่เรื่องพระอภัยมณี
บทเห่เรื่องพระอภัยมณี มีหลายช่วงและ มีตัวละครหลายตัว มีทั้งตัวละครรุ่นผู้ใหญ่และรุ่นเด็ก จึงให้อารมณ์ต่าง ๆ กัน สุนทรภู่เลือกใช้ภาษา ได้อย่างเหมาะสม ในบทเห่เรื่องพระอภัยมณี
ศาสนา
พระพุทธเทวปฏิมากร
กรุงเทพมหานคร พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธาน ในอุโบสถวัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม กรุงเทพมหา นคร เดิมเป็นพระประธานอยู่ที่ วัดศาลาสี่หน้า
วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช
อัสสัมชัญ
อัสสัมชัญ มาจากคำคำเต็มในภาษาอังกฤษว่า Assumption of Mary หมายถึงการรับการอัญเชิญขึ้น สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีย์
หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สุพรรณมาแต่โบราณกาล ประดิษฐาน ณ พระวิหารวัดป่า เลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติศาสตร์ไทย
ราชจักรีวงศ์
พระมหากษัตริย์ใน พระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับของ นักประวัติศาสตร์ โดยทั่วกันว่า ในยุคแห่งกรุงเทพมหานคร
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เกียรติประวัติและวีรกรรมของบรรดาวีรชนผู้สละชีพเพื่อ ชาติ ในกรณีพิพาท อินโดจีน สงครามมหาเอเซียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒)
สภาอุณาโลมแดง
สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม หรือสภากาชาดสยาม ก่อตั้งปี พ.ศ. 2436 เพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บ ในกรณี พิพาทกับฝรั่งเศส หรือที่เรียกว่า เหตุการณ์ ร.ศ. 112
ธงชาติไทย
ธง เป็นวัตถุใช้เป็นเครื่องหมายบอกชาติ ตำแหน่งใน ราชการ โดยมีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นต้น เช่น ธงชาติ ธง แม่ทัพนายกอง
กฎหมาย
พระราชบัญญัติป่าไม้
เพื่อให้การบริหาร จัดการทรัพยากรป่าไม้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ ตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล
ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการยึด หรืออายัด ระบบคอมพิวเตอร์
เนื่องจากพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ได้กำหนดให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจ ประกันภัยได้พัฒนาขึ้น อย่างรวดเร็ว รูปแบบการประกันภัย มีความหลากหลาย มีเงินหมุนเวียน ในธุรกิจนี้หลายหมื่นล้านบาท
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
เนื่องจากตลาด การเงินของประเทศไทย เชื่อมโยงกับตลาด การเงินของโลก ความผันผวน ในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สาระความรู้ทั่วไป
หนังตะลุง
ศิลปะการแสดงของภาคใต้ เล่าเรื่องโดยผูกร้อยเป็น นิยาย ดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรอง ขับร้องเป็นสำเนียง ท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า การว่าบท
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 71 ของไทย มีลักษณะเป็น เทือกเขาล้อมเป็นวงอยู่ 2 ชั้น ตรงกลางเป็นแอ่งขนาด ใหญ่ ตั้งอยู่ ใน อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น
ไก่ฟ้าพญาลอ
ไก่ฟ้าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของไทย กองอนุรักษ์สัตว์ ป่ากรมป่าไม้ได้เสนอให้ไก่ฟ้าพญาลอเป็นนก ประจำชาติ ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528
ส้มตำ
อาหารคาวของไทยอย่างหนึ่ง ที่คนอีสานชอบกิน ต้น กำเนิดของส้มตำไม่แน่ชัด คาดว่าน่าจะมาจากภาคอีสาน ของไทย และประเทศลาว

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ
 

  • หัวข้อเด่นประจำวันนี้
  • ยอดนิยม
  • ต้องการความช่วยเหลือ
  • ใต้ฟ้าเมืองไทย
  • แนะนำหัวข้อ
พันธมิตรเนื้อหา
เรื่องอัพเดตล่าสุด
* แบบพระเมรุทรงยอดปราสาท
* วิธีเข้าวังเคารพพระศพ ณ พระที่ นั่งดุสิตมหาปราสาท
* มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี
* พระฉายาลักษณ์พระพี่นาง
* ย้อนอดีตเมื่อครั้งสมเด็จย่าเสด็จ สวรรคต
* นิทานในพระพี่นาง
* วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
* พระราชพิธีทักษิณานุประทาน
* พระราชพิธีพระศพ เจ้าฟ้า-เจ้า แผ่นดิน
* พิธีพระศพพระพี่นาง
* สุนัขทรงเลี้ยงของพระพี่นาง
* แสตมป์ที่ระลึกพระพี่นาง
* ตลาดบองมาร์เช่
* ลำดับพระอาการประชวร
พระพี่นาง

* จิทัศ ศรสงคราม
* เวลาเป็นของมีค่า พระนิพนธ์ของ พระพี่นาง
* ตามรอยสมเด็จเจ้าฟ้าเผยแผ่พระ ไตรปิฎก
* ลดธงอย่างไรให้เหมาะสม
* ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ใน รัชกาลปัจจุบัน
* ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง...?
* แผ่นดินของในหลวง
* ตราสัญลักษณ์
* โรคเอดส์
* อหิวาตกโรค
* ปลาปักเป้า
* อัคคีภัย
* โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
* วันตรุษจีน
* ระบบสุริยะจักรวาล
* มะเร็งปอด
* ปาย
* พลังงานทดแทน
* จัดฟัน
* ปฏิทินไทย
* ไก่ฟ้าพญาลอ
* ปฐมพยาบาล
* วันครู
* มะเร็งลำไส้ใหญ่
* เรื่องน่ารู้ของไทย
* เส้นเลือดขอด
* ส้มตำ
* อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
* วันแรงงานแห่งชาติ
* นกยูง
* พลังงานหมุนเวียน
* บทสวดมนต์ในศาสนาพุทธ
* วันสงกรานต์
* ปลาสวยงาม
* มะเร็ง
* วันจักรี
* ดนตรีไทย
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
* พระพุทธโสธร
* วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
* วัดราชนัดดารามวรวิหาร
* นักบุญปีเตอร์
* ศีลอด
* เห่เรื่องจับระบำ
* เห่เรื่องกากี
* เซลเชื้อเพลิง
* โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
* โรคไม่ติดต่อ
* หลักเมือง
* อนุสาวรีย์สุนทรภู่
* ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
* หุ้มโพน
* วงเวียน 22 กรกฎาคม
* การปฏิสนธิ
* นิราศลอนดอน
* มาตราตัวสะกด
* กิจกรรมแนะแนว
* พัฒนาการทางเพศ
* เหรียญรัตนาภรณ์
* ยุวชนทหาร
* ท้าวสุรนารี
* พระยาพหลพลพยุหเสนา
* ปรีดี พนมยงค์
* ว่าว
* พระยาพิชัยดาบหัก
* ห้างแบดแมน
* ขบวนการเสรีไทย
* รถราง
* สัตว์เศรษฐกิจ
* วัยรุ่น
* เศรษฐศาสตร์
* สมรรถภาพทางกาย
* สักวา
* เพลงกล่อมเด็ก
* บัวสาย
* บัววิกตอเรีย
* ลาบ
* ระบบสุริยะจักรวาล
* กบิลพัสดุ์
* วัดมเหยงคณ์
* วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
* หอเวทวิทยาคม
* โบสถ์ (คริสต์ศาสนา)
* E-Government
* เมาสุรา-ตรวจเลือด
* “สถานะของบุคคล” มีความหมายอย่างไร
* สิ่งที่จำเป็นย่อมชอบด้วยกฎหมาย Quod est necesssarium est licitum
* สรุปผลการพิจารณามาตรการ 301 พิเศษ ของสหรัฐฯ ประจำปี 2550
* เสาชิงช้า
* พระราชพิธีจองเปรียง
* จอมพล ป.พิบูลสงคราม
* ท้าวเทพกระษัตรี
* ท้าวศรีสุนทร
* ระบบหายใจ
* ระบบย่อยอาหาร
* ระบบกล้ามเนื้อ
* ข้อมูลเชิงปริมาณ
* เอกนาม
* หลวงพ่อวัดไร่ขิง
* กบิลพัสดุ์
* วัดราชนัดดารามวรวิหาร
* ศีลอด

บทเพลงพระราชนิพนธ์

มีเพลงพระราชนิพนธ์อีกมากมาย
คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก เครือข่าย กาญจนาภิเษก
ลิขสิทธิ์ในบทเพลง ทั้งหมดเป็นของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

เพลงป่ารักน้ำ
คำร้อง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ทำนอง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ ร.ท.ประทีป สุพรรณโรจน์
เรียบเรียง ร.ท.ประทีป สุพรรณโรจน์

สมาชิกล่าสุด
   Hosted by kapook.com